Zuletzt aktualisiert am Uhr

ING Huurwaarborgrekening

Als een van de leidinggevende banken in België biedt ook ING een oplossing voor het blokkeren van een huurwaarborg, met hun ING huurwaarborgrekening. 

Je vindt op hun website de meest gedetailleerd informatie over deze speciale spaarrekening, alsook de brandverzekering en andere beschikbare polissen die ze indirect aanbieden.

Hoewel de meeste benodigde documenten online beschikbaar zijn kan je helaas de verrichtingen zelf niet online uitvoeren. Dit is iets waar ze hopelijk in de toekomst aan gaan werken!

+

Uw voordelen met de KBC Huurwaarborg

Tipp: Een van de beste aanbiedingen voor huurders en verhuurders: Gebruik de KBC Bank huurwaarborgrekening als huurder of verhuurder

Gratis spaarrekening – Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren

Onmiddellijk beschikbaar

Je hoeft geen klant te zijn om deze rekening te openen

Open een zichtrekening om de huurwaarborgrekening via KBC touch te gebruiken

Hoe Open ik een ING Huurwaarborgrekening?

Dit kan heel eenvoudig, maar je moet er wel voor langs op kantoor. Ook moet je al klant zijn bij ING met een zichtrekening, waar voldoende fondsen op staan, of waar je inkomen maandelijks op gestort wordt.

Voor klanten van ING die toch op zoek zijn naar een online optie verwijst de bank hen door naar het Ministerie van Financiën.

Hier kan iedereen terecht voor een gratis en volledig online regeling van hun huurwaarborg. Let wel, voor alle communicatie hieromtrent moet je je richten tot MyMinFin.

Hoe Zeg ik mijn ING Huurwaarborgrekening Op?

Er zijn twee opties mogelijk. Ofwel is er een onderling akkoord met de verhuurder, ofwel niet. Disputen kunnen gaan over vergoedingen voor herstellingen, achterstallige huur, een onevenredige verdeling van de som of het inhouden van de interesten door de huisbaas.

Als er een akkoord is, dan stuur je simpelweg een door alle partijen ondertekend Formulier Aanvraag Deblokkering Huurwaarborg op via de post of via e-mail naar je ING kantoor, of je kan ook een afspraak maken op kantoor. 

Voeg ook een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van iedereen toe, alsook de originele huurovereenkomst of het addendum waarin vermelding gemaakt wordt van de huurwaarborg.

Komen jij en de verhuurder er niet uit, dan is het nodig om een afschrift van een rechterlijke beslissing voor te leggen, of een proces-verbaal van verzoening. Hierin moet duidelijk vermeld staan wat er met de huurwaarborgsom dient te gebeuren.

ING Woningverzekering voor Huurders

Huurdersaansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid die jij als huurder draagt voor het gehuurde pand. Veroorzaak je schade aan het pand of aan derden, dan worden deze kosten via deze polis terugbetaald.

ING werkt voor al hun verzekering samen met NN Non-Life Insurance NV. De ING woningverzekering biedt dekking op maat, waarbij de prijs berekend wordt volgens de waarde van het huurpand. Ook kan je rekenen op volledige online service, onmiddellijke dekking na het betalen van de eerste premie, en 24u/24 bijstaand indien nodig.

Hoe een ING Woningverzekering Openen?

  1. Bereken online je tarief, via Home’Bank, telefonisch of bij je ING kantoor.
  2. Bevestig je aanvraag.
  3. Alle benodigde documenten worden je onmiddellijk toegestuurd.
  4. Betaal eenmaal per jaar, of maandelijks per domiciliëring, zonder extra kosten.

Wat Dekt een ING Woningverzekering Precies?

De verzekeringspartner van ING biedt zowel basisdekking en extra optie pakketten aan, en dit aan heel voordelige tarieven. 

Schade aan tweede verblijven, diefstal door nalatigheid op opzettelijk veroorzaakte schade zijn nooit opgenomen in de polis.

Basisdekking

In dit pakket zit de huurdersaansprakelijkheid vervat voor de huurwoning en voor schade aan derden door brand, natuurrampen, elektriciteit, glasbreuk, stookolie lekken, … Ook extra kosten die je maakt als de verhuurder de overeenkomst vroegtijdig opzegt kan je hier op verhalen. 

Extra Opties

De wettelijk verplichte basisdekking kan aangevuld worden met verschillende opties, zoals bijvoorbeeld:

  1. Inboedelverzekering – Brand- en waterschade aan je meubels, televisie, …
  2. Diefstalverzekering – Als je inboedel verzekerd is tegen schade, kan ook de optie diefstal aangegaan worden, waarbij verloren spullen op de plaats van je domicilie ook gedekt zijn.
  3. Extensie Tuin – Voor bodemsaneringen of schade aan je zwembad.
  4. Rechtsbijstand – Verwacht je problemen met de verhuurder of een medehuurder? Neem dan ook deze optie op in je polis. Zo ben je ook op gerechtelijke kosten voorzien.
  5. ING Familiale Verzekering – Voor schade berokkend aan derden of samenwonenden waarvoor jij aansprakelijk bent.

Gelijk welke optie je kiest, de ING woningverzekering sluit je af voor 1 jaar. Op de vervaldag wordt deze automatisch verlengd voor dezelfde periode, tenzij je 3 maanden vooraf opzeg gaf.

Wouter Van der Stichel

Wouter Van der Stichel studeerde aan de Universiteit van Gent, België. Met meer dan tien jaar ervaring in de media bouwde hij een grote expertise op in het schrijven van financiële content. Perfect tweetalig in zowel Nederlands als Engels, hebben zijn uitstekende artikels over financiële planning en huurdeposito's reeds een breed publiek geholpen bij het nemen van duurzame financiële beslissingen.