Huurwaarborg in de Praktijk

Huurwaarborg, waarborgsom, bankgarantie… zowat iedereen komt er op een bepaald moment wel in aanraking mee; of u nu huurt of verhuurt. Jonge huurders en nieuwe verhuurders zitten vaak met vragen over de legale aspecten.

Wat mag en niet mag? Welke zijn mijn rechten? Hoe krijg ik mijn waarborg terug? Moet ik een verzekering afsluiten? In dit artikel bieden we hopelijk duidelijke antwoorden op uw vragen hieromtrent.

+

Huurwaarborg – Dat Kent Iedereen Toch, of Niet?

Als de huurwaarborg als bescherming dient voor de huurder, wat bestaat er dan voor de verhuurder? In de serie artikelen op deze website beantwoorden onze huurspecialisten al uw vragen hieromtrent, met bovendien een onderscheid waar nodig tussen België en Nederland waar toepasselijk. Als er geen vermelding hieromtrent gemaakt wordt, dan is de content toepasselijk op Vlaams grondgebied. Wallonië valt buiten de scope van dit artikel, aangezien dit geen Nederlandstalige regio is.

Met deze serie artikels in de hand komen zowel huurders als verhuurders nooit meer voor onaangename verrassingen te staan. Ben je een jonge starter die zijn eerste individuele stappen zet, of is verhuren een investering voor jouw bedrijf? Met deze serie artikels kan je zorgeloos van start gaan.

Huurwaarborg Definitie

Een huurwaarborg wordt in Nederland vaak waarborgsom geheten. Beide zijn een bepaald bedrag dat je als huurder voorziet wanneer je een pand huurt van een particulier of bedrijf. Het huurcontract zelf kan zowel voor persoonlijk als zakelijk gebruik zijn, of zelfs gemengd. Ook voor een studentenkot, een serviceflat, een kamer in een rusthuis, en zelfs voor een autostaanplaats worden vaak huurwaarborgen gevraagd.

Dit bedrag wordt vooraf bepaald en berekend als een veelvoud van de maandelijkse huurkost. Extra provisies kunnen vereist zijn bij het huren van een handelspand, als waarborg voor de inboedel. Er bestaan verschillende manieren om aan je huurwaarborg te voldoen, waarover later meer. Belangrijk om te weten is dat dit bedrag ergens komt vast te staan en niet toegankelijk is zolang het huurcontract van kracht is.

Het doel van een huurwaarborg is tweeledig. In eerste instantie als bescherming tegen eventuele schade aan het pand van de verhuurder. Maar ook de huurder wordt beschermd wanneer hij een waarborgstelling betaalt, aangezien deze betaling hand in hand gaat met wettelijke verplichtingen en bepaalde garanties voor de verhuurder naar de huurder toe. Interesse? Lees dan rustig verder.

Huurverzekering Definitie

Naast de huurwaarborg kan een verhuurder zijn belangen verder beschermen door een huurverzekering aan te gaan. Deze kan zowel huurwaarborg als andere derving van inkomsten opvangen. Er bestaan hierin verschillende types en vormen.

Als je wil huren dan kom je sowieso in contact met verzekeringen. Van de soms verplichte maar altijd verstandige brandverzekering over huurverzekeringen voor zowel huurders als verhuurders, tot andere verzekeringen die inboedel en ongevallen dekken. We behandelen dit onderwerp in meer detail in het artikel Huurverzekeringen voor Huurders en Verhuurders.

Huurwaarborg – Het Hoe en Waarom

Hoe werkt dat nu precies die huurwaarborg vraag je je af? In deze rubriek bekijken we de voordelen, hoe aan je huurwaarborg te voldoen, legale verplichtingen, eventuele complicaties en wat mag en niet mag.

Onze huurspecialisten zullen een onderscheid per regio maken, indien er zich relevante verschillen voordoen, en dit voor zowel België als Nederland.

Huurwaarborg Voordelen

Hoewel het een financieel zoekplaatje kan zijn voor jonge starters, is er toch een groot pakket aan voordelen verbonden aan de huurwaarborg, voornamelijk voor de verhuurder, maar ook voor de huurder. Beide partijen blijven wettelijk beschermd tijdens het huren van een pand, hetgeen niet onbelangrijk is.

Huurwaarborg Specificaties voor België

Via het nieuwe Vlaamse huurdecreet van Januari 2019 zijn er een paar aanpassingen gebeurd aan de specificaties omtrent huren en verhuren, met voordelen voor beide betrokken partijen. Hier is een overzicht van de 7 belangrijkste:

 • De huurwaarborg werd opgetrokken van 2 naar 3 maanden, hetgeen meer zekerheid met zich meebrengt voor de verhuurder. Let wel, dit is enkel voor Vlaanderen. In Brussel is hierin variatie mogelijk gebaseerd op hoe je de waarborg voldoet.
 • De huurder is vanaf 2019 verplicht om een brandverzekering aan te gaan, die ook waterschade dekt. Dit maakt aansprakelijkheid makkelijker, maar beschermt ook de huurder tegen de kosten die kunnen gepaard gaan met nalatigheid van het vrijwillig afsluiten van zulke verzekeringen.
 • De herstellingslijst maat uiteindelijk korte metten met wie er verantwoordelijk is voor welke kosten. Deze lijst is zeer gedetailleerd maar niet-limitatief.
 • Het conformiteitsattest met plaatsbeschrijving wint aan populariteit en is vaak al wettelijk verplicht. Dit vermijdt discussies over enige verschillen in de staat van het huurpand tijdens de bewoningsperiode door uw huurders.
 • Sinds 2019 is het makkelijker voor de verhuurder om het huurcontract op te zeggen indien dringende renovaties aan het huurpand nodig zijn.
 • Contracten van korte duur werden ook duidelijke vastgelegd, met een opzeggingstermijn van 3 maanden en een vergoeding voor de verhuurder.
 • Wat als de huurder plotseling overlijdt? Vroeger bracht dit een hele rompslomp met zich mee, nu echter wordt het contract automatisch ontbonden 2 maanden na overlijden.

Huurwaarborg in Nederland

Net zoals in België is het vragen van een huurwaarborg of waarborgsom bij verhuur van een pand niet onwettelijk, maar ook niet wettelijk verplicht. Hoe hoog dit bedrag mag zijn is ook niet wettelijk vastgelegd, maar een maximum van 3 maanden kale huur wordt als schappelijk aanzien. Maar het grootste verschil met België is dat in Nederland vaak slechts 1 maand gevraagd wordt bij particuliere verhuur, en 2 maanden bij verhuur van een zakenpand.

In Nederland zijn er blijkbaar geen wettelijke verplichtingen verbonden aan het afsluiten van brandverzekeringen, zoals in België het geval is. Er zijn verschillende verzekeringsformules beschikbaar, maar deze zijn allemaal vrijblijvend. Hieromtrent meer in ons artikel over verzekeringen.

De herstellingslijst en het conformiteitsattest in België zijn in Nederland samengevoegd tot een rapport via de woningopzichter. Dit rapport dient als basis om bepaalde specificaties over wie verantwoordelijk is voor welke kosten in het contract op te nemen.

Hoe aan je huurwaarborg te voldoen?

Het staat je als huurder vrij om uw huurwaarborg te regelen op een manier die jou het beste past. De verhuurder mag hier in principe niet in tussenkomen, of bijvoorbeeld een bepaalde methode weigeren.

TIP: Zoals hierboven reeds vermeld, werd de huurwaarborg in Vlaanderen onder het nieuwe decreet vanaf 2019 vastgelegd op 3 maanden huur. Voor oudere contracten van voor die datum mag de verhuurder geen extra maand huur als waarborg vragen!

Alle andere manieren om aan uw huurwaarborg te voldoen zijn in principe wettelijk, zolang dit in gemeenschappelijke overeenkomst plaatsvindt en binnen het huurcontract wordt opgenomen. Alle stipulaties omtrent de huurwaarborg of waarborgsom dienen specifiek in het huurcontract vermeld te worden, om conflict en verwarring te vermijden bij het terugvorderen van dit bedrag wanneer het huurcontract afloopt.

Hier is een overzicht van de meest voorkomende opties om aan uw huurwaarborg of waarborgsom te voldoen op de Belgische en Nederlandse huurmarkt.:

Geblokkeerde rekening bij de bank

Dit is en blijft misschien wel de meeste gekende en gebruikte optie, zowel in België als in Nederland, waar men dit een bankgarantie heet. Het gaat hierbij om een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

In België is dit een gewone spaarrekening op naam van beide partijen, waarbij de rente die deze rekening eventueel opbrengt ten voordele van de huurder is. Het opzetten van deze spaarrekening is gratis.

In Nederland is dit een unieke bankgarantie rekening, waarvoor de huurder het bedrag aan de bank doorstort. Hij dient ook een jaarlijkse dossierkost en een kwartaalprovisie te betalen aan de bank. Bovendien zijn enige rente-inkomsten op deze centen niet ten voordele van de huurder.

Waarborgsom Nederland

Uniek voor Nederland is de waarborgsom. Dit is een huurwaarborg die betaald wordt aan de verhuurder of verkoper van een pand of andere goederen zonder tussenkomst van een bankgarantie.

Dit bedrag wordt gewoon gestort op de rekening van de verhuurder, en blijft daar staan ter provisie van eventuele schade of achterstand in betaling van de maandelijkse huur.

Gelieve dit nooit contant te betalen zonder een schriftelijk bewijs hiervan te vragen. In België is dit zelfs wettelijk verboden.

Via Myminfin.be

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën lanceerde voor Vlaanderen het Myminfin online platform. Indien de huurder ervoor kiest om via deze Deposito- en Consignatiekas aan de huurwaarborg te voldoen ontvangt deze geen rente op het gestorte bedrag. Net zoals bij een geblokkeerde spaarrekening is deze dienst volledig gratis.

De huurder stort het bedrag in de Deposito- en Consignatiekas die dan de verhuurder zal verwittigen. Wanneer het huurcontract ten einde loopt geeft de verhuurder de opdracht om deze waarborg vrij te geven, waarna het bedrag teruggestort wordt aan de huurder, eventueel mits afhouding van enige vergoeding voor schade aan het pand, de inboedel, of ter betaling van laattijdige huur. Dit kan enkel mits akkoord van de huurder, maar hieromtrent later meer.

Zakelijke zekerheidsstelling

De zakelijke zekerheidsstelling is een heel interessante optie die beschikbaar is in België en Duitsland voorhanden is, maar blijkbaar nog niet in Nederland.

Dit houdt in dat je via een zekerheidsstelling aanvraagt bij een financieel instituut gebaseerd op een kapitalisatiebon of obligatie, eerder dan op contante centen.

Ook via een verzekeringsmakelaar kan dit heel handig gebeuren, zoals bijvoorbeeld de heel populair Korfine-bon. Voor 2019 was dit de favoriete optie voor verhuurders, aangezien dit hen toeliet om de 2 maanden huurwaarborg beperking te omzeilen. Echter, sinds het nieuwe huurdecreet van 2019 van start ging, is daar geen voordeel meer bij te halen, aangezien de huurwaarborg nu vastligt op 3 maanden.

Korfine biedt ook extra bescherming tegen misbruik door verhuurders omdat deze bon geregistreerd is bij de overheid, net zoals bij Myminfin. Een gewone huurwaarborgspaarrekening biedt dit voordeel niet.

Persoonlijke borgstelling

Misschien wel een van de meest ouderwetse methodes om aan je huurwaarborg te voldoen is de persoonlijke borgstelling. Hierbij stelt een persoon of een vennootschap zich borg voor de huurder.

Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is ouders die zich borgstellen voor hun kinderen die het nest verlaten, eerder dan hen de centen te lenen om aan een huurwaarborg te kunnen voldoen. Als zoon- of dochterlief hun huurverplichtingen niet nakomen, dan kan de verhuurder de ouders voor drie maanden huur aanspreken.

Huurwaarborg via het OCMW

Huurders die het moeilijk hebben om de huurwaarborg op te hoesten, kunnen aankloppen bij het Openbaar Centrum Maatschappelijk Werk. Als u aan alle voorwaarden voldoet zal het OCMW een overeenkomst afsluiten met een bankinstelling voor het benodigde bedrag.

Indien de persoon in kwestie niet aanvaard kan worden voor de bankinstelling, dan kan het OCMW ervoor kiezen om zichzelf borg te stellen voor de verhuurder.

Huurwaarborglening

Als U moeilijkheden heeft met het voldoen van een huurwaarborg, dan kan je hier een lening voor aangaan bij het Vlaams Woningfonds. Deze vorm van lening is anoniem, en de verhuurder zal hier niet van op de hoogte gebracht worden. Er zijn wel heel wat voorwaarden verbonden aan dit soort lening, en ze worden niet zo makkelijk toegekend.

Beperkingen op inkomsten per persoon ten laste, regio, hoofdverblijfplaats, persoonlijke eigendommen, betalingsachterstand, huurprijs en datum van de huurovereenkomst spelen hier allemaal een rol.

Deze lening loopt voor 24 maanden, is renteloos, en er zijn geen dossierkosten aan verbonden. Zodra je aanvraag goedgekeurd is wordt dit bedrag gestort op jouw persoonlijke rekening. Dit kan ook gestort worden bij een financieel instituut dat een zakelijke waarborgstelling uitreikt aan jou, en zelfs ter vervanging van een OCMW-huurwaarborgstelling.

Je dient maandelijks een betaling te maken via bestendige opdracht, en je bent verplicht om in het gehuurde pand te wonen en er je domicilie te plaatsen.

Huurwaarborgverzekering

De huurwaarborgverzekering is een van de meest recente alternatieve op de Belgische huurdersmarkt. Als bijkomende garantie voor de verhuurder, die zich zo kan verzekeren van de solvabiliteit van de huurder, geniet ook de huurder zelf van sommige voordelen. Bijvoorbeeld het vrijhouden van beschikbare contanten die anders bevroren worden.

Hoe werkt dit nu precies? Simpel, een verzekeraar staat borg voor de huurder, en verbindt zich tot het dekken van de huurdersverplichtingen voor een bedrag niet hoger dan drie maanden huur. Dit komt dus neer op een vervanging van de waarborg met een waarborgverzekeringscontract.

Voor de verhuurder biedt de huurwaarborgverzekering twee unieke voordelen:

 • De beoordeling van solvabiliteit door een verzekeringsmaatschappij, om het risico op wanbetaling stevig te verlagen.
 • Gegarandeerde 3 maanden dekking van de huurwaarborg, zelfs als de huurder de premie niet betaalde.

Ook voor de verhuurder zijn er een aantal voordelen aan deze huurwaarborgverzekering verbonden:

 • Uw geldmiddelen worden niet geblokkeerd.
 • Als uw vorige borgstelling geblokkeerd blijft, kan de huurder toch al een nieuw huurcontract aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij betwisting over de terugvordering van de waarborg op uw vorige huurpand.
 • Een simpele handtekening volstaat, dit is werkelijk de makkelijkste oplossing om aan uw waarborg te voldoen.

Brugal Fonds voor Brussel

Zoals voorheen vermeld is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitzondering op de regel, aangezien het nieuwe Huurdecreet van 2019 hier niet van toepassing is. Dit houdt in dat Brusselse verhuurders een waarborg van maximaal 2 maanden huur mag vragen als de huurder dat bedrag stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Als de huurder beroep doet op een bankwaarborg, mag de waarborg wel drie maanden zijn.

Voor huurders die financieel niet zo sterk zijn bestaan er in Brussel een aantal alternatieve opties, zoals het Woningfonds. Dit fonds zal u de waarborg renteloos voorschieten, waarna je deze per maand kan afbetalen. Ben je echter niet in staat om een lening aan te gaan, laat staan af te betalen, dan kan je bij het Brugal fonds terecht. Bij deze optie wordt de vereiste waarborgsom op anonieme wijze gestort op de rekening van de huurder, zodat deze aan de waarborgverplichting kan voldoen.

Tips – Wees Voorzichtig

Zoals reeds vermeld in het begin van dit artikel is de manier waaraan je voldoet aan een huurwaarborg of waarborgsom van belang voor beide partijen.

Hier zijn alvast een aantal tips over wat er wel mag en niet mag aangaande huurwaarborg en gerelateerde verhuurkosten.

Rekening op naam van de verhuurder

In België is dit tegen de wet, hoewel het nog regelmatig gebeurt. Voornamelijk omdat dit de verhuurder makkelijk toegang verschaft tot de waarborg als de verhuurder met de noorderzon verdwijnt bijvoorbeeld. Anders is een dagvaarding nodig om deze som te deblokkeren, wat al snel een paar 100 euro kost.

In Nederland is het niet onwettelijk om dit te doen. We raden wel aan dat u deze centen als huurder overschrijft en niet handje contantje betaalt. Doet u dat toch, vraag dan zeker een ontvangstbewijs of bonnetje.

Handje contantje betalen is in België in principe ook wettelijk niet toegestaan, alhoewel het nog soms gebeurt. Zoals hierboven vermeld, vraag dan zeker een ontvangstbewijs. Betaalt u contant, dan mag u als huurder dit bedrag aanschouwen als betaald huurgeld.

Dit soort officieuze regelingen houdt voor de huurder het risico in dat de verhuurder de waarborg niet terugbetaalt, waardoor u naar het gerecht zal moeten stappen om uw waarborg terug te vorderen.

Extra Kosten Verhuring

Sleutelgeld

Sleutelgeld is een ouderwetse praktijk waarbij verhuurders een bepaalde vaste som in contant geld vragen voor de overhandiging van de sleutel bij ingang van het huurcontract. Dit is zowel in België als Nederland niet legaal. Betaalt u dit toch, dan staat hier niks tegenover. Zorg er zeker voor dat u hier een kassabon of ander bewijs van bijhoudt, zodat u dit bedrag kan terugvorderen op het einde van de huurperiode.

Verhuurkosten

Verhuurkosten zijn administratieve kosten die de verhuurder aanrekent voor het aanmaken van een officieel huurcontract, of bijvoorbeeld voor het tonen van de nieuwe woning. Dit is in principe niet illegaal, maar de kosten moeten wel redelijk zijn en in overeenstemming met vergelijkbare marktprijzen voor dergelijke dienstverleningen.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten zijn makelaarskosten. In principe komt een Belgische huurder hier zelden mee in aanraking. In Nederland komt het vaker voor dat kandidaat huurders actief een makelaar benaderen om voor hen een woning te vinden.

Doet u beroep op de dienstverlening van een makelaar, maar is deze ook werkzaam voor de verhuurder? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor alle bemiddelingskosten. Brengt de makelaar u in contact met een verhuurder die niet aan hun kantoor verbonden is, dan betaalt u daar zelf voor.

Dienstverleners Huurwaarborg in Nederland en België

Er is een groot aanbad aan financiële en andere dienstverleners waarbij u terecht kan als huurders en verhuurders om aan uw huurwaarborgplicht te voldoen. We geven hier een zo volledig mogelijk overzicht, waarbij we onze top 5 bekendmaken.

Voor hetzelfde overzicht in verband met verzekeringsmaatschappijen, neem een kijkje in ons artikel Verzekeringen voor Huurders en Verhuurders.

Voordelen van een Huurwaarborgspaarrekening

Huurwaarborg

Huurwaarborgspaarrekening

Aangezien de huurwaarborgspaarrekening de meest courante manier blijft om aan je huurwaarborg te voldoen, geven we hier graag een overzicht van de voornaamste voordelen.

 • In België heeft u als huurder ook recht op de interesten op uw waarborg nadat deze werd vrijgegeven. Deze rentevergoeding bestaat vaak uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Aangezien deze op elk moment kunnen aangepast worden bevraagt u zich best bij uw gekozen financiële instantie. Let wel, in Nederland heeft de huurder hier geen recht op.
 • U hoeft ook geen belastingen of roerende voorheffing te betalen op deze interesten, zolang deze de 980 euro per jaar grens niet overschrijden.
 • Dit type van spaarrekening openen in België is volledig gratis, in Nederland gaan daar dossierkosten mee gepaard.
 • Uw centen zijn gewaarborgd bij de bank ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon. Dit wil zeggen als de bank failliet gaat, dat u normaliter uw centen niet kwijt bent.

Onze Top 5 Dienstverleners België

Er zijn heel wat banken die uw huurwaarborgbelangen maar al te graag willen vertegenwoordigen. Hier is alvast onze top 5. Voor een meer compleet overzicht van alle dienstverleners bekijk onze onderstaande tabel.

Tipp: Een van de beste aanbiedingen voor huurders en verhuurders: Gebruik de KBC Bank huurwaarborgrekening als huurder of verhuurder.

 • Gratis spaarrekening – Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren
 • Onmiddellijk beschikbaar
 • Je hoeft geen klant te zijn om deze rekening te openen

Open een zichtrekening om de huurwaarborgrekening via KBC touch te gebruiken

KBC

KBC is heel sterk online aanwezig. Je hoeft zelfs geen bestaande klant bij hen te zijn om online via KBC Touch, KBC Mobile of via hun website alles te regelen voor je huurwaarborg.

Je rekening zal onmiddellijk beschikbaar zijn en kan zowel door de huurder als verhuurder aangevraagd worden. Opzeggen kan ook makkelijk via dezelfde online modaliteiten.

KBC Huurwaarborg

ING

Als een van de topbanken actief in zowel België als Nederland zou volgens ons ING uw eerste keuze moeten zijn voor al uw financiële en verzekeringstransacties.

Online een huurwaarborgspaarrekening openen kan bij hen nog niet, omdat ze dit geen veilige vorm van transactie vinden voor dit soort persoonlijke informatie. Ga gewoon bij hen op kantoor langs op afspraak, en u kan alles makkelijk regelen.

Op hun website verwijzen ze ook naar de alternatieve oplossing van Myminfin, hetgeen hun focus op uw financiële veiligheid bewijst, aangezien dit de meest beveiligde huurwaarborg optie is.

ING Huurwaarborg

Bpost Bank

Via de bank van de post kan U in België ook een huurwaarborgspaarrekening aanmaken. Dit gebeurt bij hen via een gereglementeerde spaarrekening, hetgeen gelijkaardig is met de geblokkeerde huurwaarborgspaarrekening bij andere financiële dienstverleners.

Een nadeel is wel dat U niet zomaar online aan de slag kan gaan. U dient nog steeds een afspraak te maken op kantoor alvorens U de dienstverlening kan aangaan.

Een groot voordeel is dat deze gereglementeerde spaarrekening een extra vorm van verzekering inhoudt bij overlijden. Dit heet een saldoverzekering en voorziet in financiële doorstroom bij overlijden door ongeval of natuurlijke medische redenen. Lees meer hieromtrent in ons artikel Huurverzekeringen voor Huurders en Verhuurders.

Bpost Bank Huurwaarborg

BNP Paribas Fortis

Ook bij BNP Paribas kan U terecht voor een huurwaarborgspaarrekening. Zoals bij andere banken is deze een standaard spaarrekening die geblokkeerd wordt, zodat er zonder gemeenschappelijk akkoord of juridische beslissing geen enkelvoudige partij toegang tot heeft.

BNP Paribas Fortis Huurwaarborg

Argenta

Hoewel Argenta een van de kleinere spelers op de markt is blijven ze een vaste waarde en belangrijke speler in de Belgische financiële markt. Voorlopers op de digitale markt zijn ze ook niet – u moet er nog steeds terecht op kantoor per afspraak om uw huurwaarborg te regelen – maar ze zijn wel super betrouwbaar en een vaste favoriet in de lokale gemeenschappen. Familiale service met een glimlach.

Argenta Huurwaarborg

Onze Top 5 Dienstverleners Nederland

De dienstverlening bij meeste Nederlandse banken verloopt vlot online. Aangezien de meeste dienstverleningen heel gelijkaardig lopen bij alle marktspelers, geven we u gewoon onze top 5, gebaseerd op een voorop uitgevoerde populariteitspoll.

    Overzicht Dienstverleners

    In een open markt zijn heel wat financiële dienstverleners aanwezig als internationale spelers. Dit kan in uw voordeel uitvallen als u bijvoorbeeld op zoek bent om te emigreren of te investeren in buitenlands vastgoed. Als u hiervoor bij dezelfde dienstverlener terecht kan, dan kan dit alleen maar voordelen hebben volgens ons. Er zijn 6 banken actief op zowel de Belgische als Nederlandse financiële markt, met name ING, Argenta, Rabobank, Triodos Bank, Van Lanschot en BNP Paribas Fortis.

    Banken en Gerelateerde Financiële Instellingen
    BelgiëNederland
    Attijariwafa BankINGABN Amro
    AXA BankArgentaAegon
    Bank J. Van Breda & CoRabobankAllianz
    AionTriodos BankAmsterdam Trade
    Banque CPHVan LanschotAnadolu
    BBVA BelgicaBNP Paribas FortisAtlantico
    BeobankBKCP BankBanco BNI EuropaBigBank
    Belfius BankBpost BankBLG WonenBrand New Day
    CrelanEuropabankCentraal BeheerCKV
    Hello BankKBC BankCoopCredit Europe Bank
    Keytrade BankMeDirect BankDelta LloydDela
    Record Bank SA/NVVDK BankDHBGaranti Bank
    Santander Consumer Finance SA/NVICBCImpre Banka
    J&T BankaKent Bank
    KnabLeasePlan
    Lloyds BankMoneyou
    Nationale Nederlanden
    NIBCOHRA
    PrivatBankaRegioBank
    ROBECOSNS Bank
    YapiKrediASN Bank

    Huurwaarborg – Een Noodzakelijk Kwaad

    We begrijpen best dat een grote som centen tevoorschijn toveren om aan je huurwaarborg te voldoen niet altijd makkelijk is, vandaar de verwoording tot noodzakelijk kwaad.

    Nu ja, kwaad, er zijn heel wat voordelen verbonden aan huurwaarborgen ook. Deze som staat ter bescherming van zowel de verhuurder als de huurder vast, zodat kleine problemen en misverstanden bij het beëindigen van het huurcontract makkelijk opgelost kunnen worden.

    Goed voorbereid zijn is altijd van belang, bij gelijk wat je ook maar onderneemt, inclusief huren en verhuren. Lees daarom onze artikels over Verzekeringen voor Huurders en Verhuurders, Huurwaarborg Terugvorderen en Wettelijke Bepalingen Huren en Verhuren. Zo komt u nooit nog voor onaangename verrassingen te staan.