Zuletzt aktualisiert am Uhr

Verzekeringen voor Huurders en Verhuurders

Verzekeringen gericht op huurovereenkomsten bestaan zowel voor huurders als verhuurders. Hoewel de meeste vrijblijvend af te sluiten zijn, zijn sommige polissen wettelijk verplicht.

Uit ons vergelijkend onderzoek tussen de Belgische en Nederlandse markt, werd het al snel duidelijk dat Nederland hier de leiding neemt in aanbod en variatie aan mogelijkheden tot verzekeren.

Indien je wil huren of verhuren dan kom je sowieso in contact met verzekeringen. Van de soms verplichte maar altijd verstandige brandverzekering over huurgarantieverzekeringen voor verhuurders. De meeste optionele verzekeringen zijn vaak gericht op de huurder, om eventuele schade, onvoorziene omstandigheden.

Hier is een summier overzicht van de gekende verzekeringen, hun wettelijke status indien van toepassing, alsook hun definitie en potentieel nut. Wilt u nog meer informatie omtrent de andere aspecten van huren, bekijk dan zeker ons artikel over Wettelijke Bepalingen Huurcontracten.

Wettelijk Verplichte Verzekeringen

De enige wettelijk verplichte verzekeringen zijn de opstal- of woonverzekering en de brandverzekering. De wettelijke verplichtingen verschillen ook tussen België en Nederland. Hier alvast een overzicht.

Woonhuisverzekering of Opstalverzekering

Deze verzekering is verplicht voor iedereen die een hypotheek lopen heeft op een huurwoning, of u die nu verhuurt of zelf bewoont. Let wel, bij opstalverzekeringen bestaan er aparte formules voor verhuurde woningen in België en Nederland.

Allerlei schade aan de woning wordt gedekt door de woonverzekering. Lekkage aan het dak en resulterende waterschade, gebroken ramen, stormschade aan het huis en de omgeving, tegen inbraak schade en zelfs aan je zonnepalen.

Dit soort verzekering dekt geen schade aan de woning door nalatigheid in onderhoud of opzettelijke schade door de eigenaar. Ook langzame grondverzakkingen zijn niet opgenomen in deze polis.

Voor alle duidelijkheid, een opstalverzekering is enkel wettelijk verplicht voor de eigenaar van de woning, de verhuurder hoeft dit type verzekering niet af te sluiten.

Brandverzekering

Waar de huurder wel wettelijk moet aan voldoen in België is het afsluiten van een brandverzekering bij het aangaan van een huurovereenkomst. U dient hier ook bewijs van voor te leggen aan de verhuurder.

Raar maar waar, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Nederland blijft een brandverzekering optioneel. Ook de verhuurder hoeft geen brandverzekering af te sluiten voor een verhuurd pand, zowel in België als in Nederland.

Indien je huurt dan ga je dus best zo spoedig mogelijk op zoek naar bescherming voor allerlei vormen van huuraansprakelijkheid; niet alleen tegenover de verhuurder, maar ook derde partijen. Ook het beschermen van uw persoonlijke bezittingen is hierbij natuurlijk van belang.

Een brandverzekering lijkt initieel misschien vrij kostelijk, maar deze dekt over het algemeen een heel brede lading. Naast schade aan uw inboedel door brand of explosies is vaak ook glasbreuk en waterschade door het blussen inbegrepen. Maar het belangrijkste aspect is dat ook schade aan derden is inbegrepen, zowel materieel als lichamelijk.

Vandaar dat de wettelijke verplichting op een brandverzekering zo voordelig is. Dit creëert als het ware een verzekeringscluster, waarbij de buren elkaar beschermen in geval van brand gerelateerde schade.

Niet Wettelijk Verplichte Verzekeringen

Er bestaat een heel groot aanbod aan optionele verzekering die zowel de verhuurder als de huurder kunnen afsluiten. De twee voornaamste zijn de Huurgarantie en de Huurwaarborgverzekering. Daarnaast zijn er ook extra verzekering beschikbaar die solvabiliteit, inboedel, en algemene aansprakelijkheid dekken. Hier alvast een overzicht.

Huurgarantie of Verhuurdersverzekering

Wanneer u een woning verhuurt dan kan dit met heel wat onzekerheden gepaard gaan. Bij schade aan je woning kan de brand- of woonverzekering tussenbeide komen. Maar wat moet er gebeuren als de huurder nalatig is met zijn betalingen? Wat als ze hun herstellingsverplichtingen niet nakomen? Hier komt de huurgarantie of verhuurdersverzekering handig van pas.

Voornamelijk als dit huurgeld ook moet dienen om de hypothecaire lening op de woning verder af te betalen.

Zowel in België als in Nederland bestaan er formules hieromtrent. Hoewel er kleine verschillen in de polissen bestaan van regio tot regio en verzekeraar tot verzekeraar, over het algemeen biedt deze verzekering een oplossing voor de volgende problemen.

Wat Dekt een Verhuurdersverzekering?

Met een huurgarantie verzekering bent u gedekt voor de volgende scenario’s:

  • De huurder betaalt zijn huur niet. Uitstaand huurbetalingen zijn gedekt tot de gekozen termijn binnen uw polis.
  • Indien de wanbetaling van de huurder aanleiding geeft tot een gerechtelijk geschil dan komt uw polis tussenbeide voor de juridische kosten.
  • Wordt er accidentele schade aan de woning berokkend door de huurder en weigert deze te betalen hiervoor, dan kan ook dit opgenomen worden in je verzekeringspakket.

De laatste optie is in principe optioneel. Indien u of de huurder hiervoor al een andere vorm van verzekering heeft afgesloten, dan kan u deze uit de verhuurdersverzekering polis weglaten.

Voorwaarden Huurgarantieverzekering

Het pand kan enkel gebruikt worden voor residentieel verhuur, niet voor zakelijke doeleinden. Bovendien moet het huurcontract meer dan 12 maanden bedragen.

De verhuurder dient meerderjarig te zijn met een wettige woon- en verblijfplaats in België. Bovendien moet hij ook de eigenaar of gevolmachtigde van de eigenaar van het pand zijn.

De huurkost mag niet meer bedragen dan 50% van het inkomen van de huurder. Dit moet vastgelegd worden in een huurovereenkomst, met plaatsbeschrijving bij de ingang van het contract. Ook aan de huurwaarborg moet voldaan zijn alvorens deze polis kan aangevraagd worden.

Deze verzekering kan aangegaan worden zonder verdere garanties indien de huurder niet langer dan 45 dagen in het pand woont. Woont hij er reeds langer dan moet u wachten om deze polis aan te vragen tot hij er 6 maanden woont, waarbij u als verhuurder bewijsstukken moet voorleggen die aantonen dat er geen huidige huurachterstand is.

Huurwaarborgverzekering

Door een huurwaarborgverzekering af te sluiten kan de verhuurder zich verzekeren van de solvabiliteit van de huurder. Bovendien houdt de huurder op deze manier ook fondsen vrij die anders op een geblokkeerde bankrekening terecht zouden komen.

We bespraken deze formule reeds uitgebreid op een andere plaats. U kunt hieromtrent meer details te weten komen in ons artikel Huurwaarborg in de Praktijk.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering sluit naadloos aan bij de brandverzekering, en dekt vaak kleinere individuele bezittingen die niet in de brandpolis opgenomen worden. Je meubels bijvoorbeeld, je mobiele telefoon of je laptop computer. Ook sieraden en dure horloges kunnen via deze polis verzekerd worden.

Bovendien bent u niet alleen verzekerd tegen brandschade, maar ook tegen diefstal, storm, en schade door derden, . Stoot een bezoeker een dure vaas om bij jou thuis? Dan wordt dit ook vergoed indien deze geen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering

Dit type van verzekering vergoedt schade waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Bijvoorbeeld schade aan een persoon of aan de eigendom van een derde partij. Voor opzettelijke schade wordt er wel geen uitbetaling verschaft. Ook voor schade aan of veroorzaakt door een motorvoertuig zijn niet ingesloten in deze polis, aangezien hier andere formules voor bestaan.

Sluit je een aansprakelijkheidsverzekering af, dan moet je kiezen tussen verschillende formules. Ofwel sluit je de verzekering enkel en alleen voor jezelf af, maar je kan ook je gezinsleden hier in betrekken. Dit gebeurt vaak bij minderjarigen, die dan onder de polis van hun ouders vallen.

Neem je als verhuurder een aansprakelijkheidsverzekering voor je verhuurde pand, dan bestaat hier een speciale formule voor.

Buiten-De-Deur Verzekering

Dit is een formule die eerder bekend is in Nederland. In principe is het inboedelverzekering, maar dan voor buitenshuis. Hoe heeft dit betrekking op huren en verhuren vraagt u zich af?

Wel, bijvoorbeeld, je spullen zijn verzekert tijdens het transport naar je nieuwe woning. Stel, de verhuisfirma laat je piano vallen en hun aansprakelijkheid verzekeringspolis weigert de volledige schade te dekken. Dan kan u bij uw buiten de deur polis terecht voor de rest van het bedrag.

Bovendien zijn ook al je persoonlijke spullen buitenshuis verzekert voor schade, verlies en diefstal. U bent druk bezig met verhuizen, verliest een portefeuille of mobiele telefoon, dan zijn deze gedekt.

Let wel, laat u dingen zichtbaar achter in uw wagen of lege huurwoning, dan dekt de polis deze niet. Ook verlies in het buitenland is niet gedekt, daarvoor dient een additionele polis afgesloten te worden.

Solvabiliteitsverzekering

Of een huurder solvabel is of niet blijft een vraagstuk voor de verhuurder, zeker met de beschermingen onder de nieuwe privacy wetgeving, waardoor u als verhuurder bepaalde vragen niet mag stellen.

Als laatste bescherming tegen wanbetaling voor gelijk welke vorm van wanbetaling door een andere verzekeraar, kan u een solvabiliteitsverzekering aangaan. Dit type verzekering dekt eventuele tekorten die andere maatschappijen weigeren uit te betalen.

Top 5 Dienstverleners Verzekeringen België en Nederland

U zal snel opmerken dat heel wat banken ook verzekeringen verstrekken, voor zowel huurders als verhuurders. Voor een overzicht van alle banken, met onze top 5, en een specifieke focus op die financiële instituten die zowel in België als in Nederland actief zijn, lees dan ons artikel Huurwaarborg in de Praktijk.

Om een compleet overzicht te geven van alle verzekeringsmakelaars in België en Nederland gaat aan de doelstelling van dit artikel voorbij. We geven jullie liever onze top dienstverleners voor beide markten, en een tip.

Of je verzekeringsmaatschappij nu via direct contact of via een agentschap of bankinstelling actief is, controleer altijd of ze geregistreerd zijn bij de relevante overheidsdiensten. Jammer genoeg blijven er altijd mensen met slechte bedoelingen actief in de markt, die veel beloven en dan met de noorderzon, en je centen, verdwijnen.

ING Huurverzekeringen

Onze winner in de categorie verzekeraars is ING. Zowel in België als in Nederland kan U bij ING terecht voor huurverzekering. Ze bieden gepaste polissen aan voor zowel huurders als verhuurders.

Deze super specifieke formules zijn exact gericht op en speciaal ontworpen voor huurders en verhuurders, met hun beste belang voor ogen. Deze klantgerichte aanpak maakt hen een vaste waarde binnen zowel het verzekerings- als het bankwezen.

Rabobank

Rabobank is een andere leider in de markt van verzekeringen en het bankwezen die zowel in België als in Nederland actief is. Ok zij bieden gepaste polissen aan voor hun klanten, zoals de verzekeringen voor huurhuis en de particuliere woonhuisverzekering.

Rabobank biedt ook een unieke polis waarbij u zelf kan beslissen welk types van verzekeringen nodig zijn voor uw familie. Neem je niet alleen een woonhuisverzekering, maar ook een brand-, aansprakelijkheid, en recreatieverzekering bij hen, dan krijg je ook extra korting.

BNP Paribas Fortis

Met een focus op brandverzekeringen voor huurders en verhuurders is deze verzekeraar, terug ook actief in de financiële sector, een sterke speler op de huurmarkt. Ze bieden ook telefonische bijstand rondom de klok.

Achmea

Met de kracht van samen, zoals Achmea het zelf omschrijft, zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste verzekeraars op de Nederlandse markt.

U kan bij hen terecht voor allerlei verzekeringen, en dus natuurlijk ook voor woonhuis-, opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidspolissen.

Allianz

Allianz was onze laatste keuze omdat hun adviseurs echt een heel persoonlijk aanpak aan de dag leggen bij het adviseren van hun klanten. Naast woonhuisverzekeringen kan u bij hen ook terecht voor een grote variatie aan andere verzekeringen niet noodzakelijk gerelateerd aan de woonmarkt.

Huren en Verzekeren – Een Slimme Beslissing

Het is ondertussen wel duidelijk denk ik; huren en verzekeren gaan hand in hand. U zou wel gek zijn om geen verzekering aan te gaan, ook al is dat niet wettelijk verplicht. Een ongeluk is snel gebeurd en dan moet u instaan voor de gevolgen. Neem dus een kijkje naar onze top 5 dienstverleners en maak een geïnformeerde keuze.

TIPS: Voor België raden we iedereen aan om een kijkje te nemen naar de huurwaarborgverzekering, aangezien dit echt een heel innovatieve en interessante formule is. Hopelijk wordt deze binnenkort in Nederland ook beschikbaar?

Indien u denkt, waarom staat “Even Apeldoorn Bellen” Centraal Beheer niet in hun top 5? Maak je geen zorgen, die zitten ondertussen bij de Achmea groep, dus u kan daar mooi terecht voor al uw favoriete verzekeringsproducten.

Wouter Van der Stichel

Wouter Van der Stichel studeerde aan de Universiteit van Gent, België. Met meer dan tien jaar ervaring in de media bouwde hij een grote expertise op in het schrijven van financiële content. Perfect tweetalig in zowel Nederlands als Engels, hebben zijn uitstekende artikels over financiële planning en huurdeposito's reeds een breed publiek geholpen bij het nemen van duurzame financiële beslissingen.